Seminář "Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)"

Seminář "Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)"

Pondělí, 21. 9. 2020 at 9:00 - 15:30

VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Infra zve na seminář "Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK)".

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchami chování.
 
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.
 
* Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
* Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD
* Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny
* Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
* Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
* Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
* Diskuse a rozbor příkladů z praxe
 
Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE