Seminář "Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s psychiatrickým onemocněním"

Seminář "Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s psychiatrickým onemocněním"

Středa, 9. 9. 2020 at 9:30 - 16:30

NÚV, Novoborská 372, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR (NÚV) zve na dvoudenní seminář "Podpora při vzdělávání dětí, žáků, studentů s psychiatrickým onemocněním".

Seminář proběhne ve dnech 9.9.2020 a 24.9.2020.

Obsah:
Vzdělávací modul realizovaný formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, si klade za cíl seznámit účastníky s postupy práce s dítětem, žákem či studentem s psychiatrickým onemocněním s důrazem na prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Vzdělávací modul je rozdělen na dva okruhy. První okruh se soustředí na problematiku, kdy ještě nebyla stanovena diagnóza a zaměřuje se tedy na ozřejmění prvních signálů psychiatrického onemocnění u dětí. Druhý okruh je soustředěn na objasnění způsobů a možností práce s dítětem s diagnózou ve školním prostředí, přičemž předně bude pozornost věnována komunikaci o psychiatrické diagnóze na půdě školy a to jak komunikaci ve směru k žákům, ve směru k vyučujícím i mezi jednotlivými aktéry školy.
Cílovou skupinou, kterou oslovujeme k účasti na realizaci vzdělávacího modulu v rámci pilotního ověření se záměrem proškolit budoucí lektory tématu pro NÚV, jsou především psychologové a speciální pedagogové škol a ŠZ, s minimálně pětiletou praxí ve školství, včetně škol a ŠZ při zdravotnických zařízeních a s prokazatelnou zkušeností s řešením výchovně vzdělávací problematiky v kontextu psychiatrického onemocnění u dětí, žáků, studentů. Přihlášku zašlete nejpozději do 1. března 2020. Po tomto datu bude proveden výběr účastníků. Následně budou všichni přihlášení vyrozuměni emailem o zařazení do pilotního ověření/proškolení vzdělávacího modulu.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NÚV) ZDE