Home Agrese a šikana
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Agrese a šikana
vymezení pojmu šikana
Co odlišuje šikanu od škádlení?
Osobnost agresora
Osobnost oběti
Stádia šikanování
Rozpoznání šikany
Následky šikanování
Schéma první pomoci v počátečních stádií šikany(Kolář, 2005)
Metodický pokyn MŠMT
Organizace, informace
Všechny strany

 

 

Psychické následky

 • frustrace sociálních potřeb oběti
 • snížená schopnost navazovat a udržovat vztahy
 • nízké sebehodnocení (jedinec v minulosti vystavený šikaně neusiluje o lepší společenskou pozici, nýbrž má tendenci stát se outsiderem ve všech skupinách)
 • špatný vztah ke škole a k lidem
 • stálé napětí, špatná nálada a smutek
 • úzkostné stavy, strach vedoucí k poruchám spánku, zvýšené únavnosti a neúspěchům ve studiu i v soukromém životě

 

Zdravotní následky

 • úrazy způsobené vzájemným násilím (zlomeniny, pohmožděniny, otřesy mozku .)
 • totální vyčerpání organismu (pokud šikana trvá měsíce a roky)
 • rozvoj psychosomatických onemocnění (např. astma, alergie, poruchy trávení, poruchy spánku, bolesti hlavy)
 • zvýšený krevní tlak v důsledku vysoké hladiny stresových hormonů v krvi
 • zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí v dospělosti

 

Sociální následky

 • zhoršení prospěchu (jak u oběti, tak u agresora)
 • členství v rizikových partách
 • horší využívání vlastních (duševních) schopností - nízké vzdělávací ambice
 • kriminální jednání
 • zvýšené riziko rozvoje dalších sociálně patologických jevů u agresorů v dospělosti (výrazně více konfliktů se zákonem, kriminalita, u děvčat krutost k vlastním dětem, prohloubení deficitu mravního a duševního vývoje, narušený charakter, antisociální postoje)
 • ztráta iluzí o společnosti, která by měla každému člověku zajistit ochranu proti jakékoli formě násilí
 • narušení mravních a morálních postojů