Home Agrese a šikana
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Agrese a šikana
vymezení pojmu šikana
Co odlišuje šikanu od škádlení?
Osobnost agresora
Osobnost oběti
Stádia šikanování
Rozpoznání šikany
Následky šikanování
Schéma první pomoci v počátečních stádií šikany(Kolář, 2005)
Metodický pokyn MŠMT
Organizace, informace
Všechny strany

 

V případě oběti šikany se dají vysledovat určité rysy v chování a jednání těchto obětí, které agresoři umí velmi dobře vycítit a zcela efektivně využít pro své cíle:

  • fyzická odlišnost (děti tělesně slabé, handicapované, obézní, děti s jinou barvou pleti...)
  • socio-ekonomická odlišnost (děti ze sociálně slabých rodin, které si nemohou dovolit koupit věci, které mají ostatní, nemohou trávit volný čas jako vrstevníci, nemohou se značkově oblékat..)
  • psychická odlišnost (viditelná bojácnost, nízká sebedůvěra, sebekritičnost, přecitlivělost, ale také různá míra inteligence - jak výrazně snížená, tak i vysoce nadprůměrná)