Home Agrese a šikana
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Agrese a šikana
vymezení pojmu šikana
Co odlišuje šikanu od škádlení?
Osobnost agresora
Osobnost oběti
Stádia šikanování
Rozpoznání šikany
Následky šikanování
Schéma první pomoci v počátečních stádií šikany(Kolář, 2005)
Metodický pokyn MŠMT
Organizace, informace
Všechny strany

 

Osobnosti šikanujících dětí - agresorů - (ať už se navenek projevují jakkoli různě) mívají několik typických charakterových znaků:

  • snaha dominovat a ovládat okolí
  • kladný vztah k projevům agrese (tyto děti bývají většinou tělesně zdatné)
  • sklony k sadismu, sobectví a sebestřednosti
  • nedostatek morálního cítění, absence pocitů viny, lítosti
  • nedostatek sebereflexe (zasloužený trest vždy vnímají jako křivdu)

 

Typy iniciátorů šikanování

1. typ - hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy - narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost.
Vnější forma šikanování
Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních
Specifika rodinné výchovy
Častý výskyt agrese a brutality rodičů. jakoby agresoři násilí vraceli nebo ho napodobovali

2. typ - velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu.
Vnější forma šikanování
Násilí a mučení je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků
Specifika rodinné výchovy
Časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky

3. typ - “Srandista”, optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka oblíbený a vlivný.
Vnější forma šikanování
Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, patrná snaha vypíchnout “humorné” a “zábavné” stránky
Specifika rodinné výchovy
Nezaznamenal jsem významnější specifika, pouze v obecnější rovině je přítomna citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině