wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la


PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, případně další pedagogické pracovníky. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost

 • Znaky šikany, agresor a oběť, bezpečné klima, nastavení pravidel
 • Stádia šikanování, typy agresorů, odhad závažnosti, minimum pro rodiče a práci se třídou, postup třídního učitele
 • Kroky při řešení počáteční šikany, metodika diagnostiky, strategie vyšetřování, strategie první pomoci
 • Vytvoření preventivního programu proti šikanování
 • Kyberšikana 
 • Prezentace: rizikove_chovani.ppt (71 Kb),  sikana.ppt (120 Kb)

Kontakt: Mgr. Jan Žufníček, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Práce se skupinou - lektorská činnost

 • Speciálně pedagogická práce se skupinou
 • Práce s problematickou třídou
 • Edukace pedagogických, sociálních a zdravotnických pracovníků

Kontakt: Mgr. Pavel Dosoudil, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Projekt EU-Dap (European Drug Addiction Prevention Trail)

 • Preventivní program Unplugged je koncipován jako ucelený program primární prevence
 • Realizace probíhá ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin během jednoho školního roku
 • Cílobou skupinou jsou žáci šestých tříd (tj. ve věku 12-14 let)
 • Cílem je kromě předání informací  rozvoj intrapersonálních a interpersonálních dovedností v oblastech:
  • kritické myšlení
  • efektivní komunikace
  • sebeuvědomění
  • zvládání emocí
  • normativní přesvědčení

Kontakt: Mgr. Jan Žufníček,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Komunikace, efektivní řešení konfliktních situací, komunikace s problémovým žákem a rodičem

 •  nácvik modelových situací

Kontakt: Mgr. Jan Žufníček,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Odborné konzultace a poradenství pro pedagogy

Nabízíme konzultace pro pedagogy v problematice rizikového chování, odbornou podporu a pomoc, která vede ke zvyšování kompetencí pro nacházení efektivních řešení problémů a zvládání náročných odborných situací.

Kontakt: Mgr. Jan Žufníček, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Práce se sociometricko-raitingovým dotazníkem

 • Zadávání dotazníku
  • Motivace žáků
  • Zdůvodnění položek sympatie/vliv
 • Vyhodnocení dotazníku
  • Kvantitativní vyhodnocení
  • Kvalitativní vyhodnocení
  • Grafické znázornění výsledků pomocí sociogramu
 • Zpracování výstupů
 • Prezentace vybraných výsledků SO-RA-D
  • Ve třídě
  • Zainteresovaným pedagogům
  • Rodičům

Kontakt: Mgr. Pavel Dosoudil, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 222 074 126, 604 724 628

 

Pokud máte zájem o nabízené vzdělávací aktivity, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailů nebo telefonů uvedených u jednotlivých aktivit nebo prostřednictvím tohoto formuláře:

 

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit